Militære/Military

     
     

Id.00001

Artilleri knapp Sverige /

Artillery button Sweden 1690  - 1730

Info.00001

   
Id.00007

Løveknapp/

Leon button 1700-1800

Info:00007

Id.00018

Løveknapp/Leon button 1800-1850

Gullforgylt

Info:00018

 
     
     
     
     

WW2

 

     

Id.00002.

Kriegsmarineknapp

Kriegsmarinebutton 1938 RSS

Info.00002

Id.00003.

Kriegsmarineknapp

Kriegsmarinebutton 1941

Info.00003

Id.00004.

Tysk feltjakke knapp/

German fieldjacket button

Info.00004

Id.00005.

Tysk Kappe/

German Cape

Info.00005

Id.00006

WW1 til WW2 Tysk 2e kompani knapp/

WW1 to II German 2th Company button.

Info.00006

 

     
     
me    
     

 

Regiment/Regiments Knapper - Kompani/Company Button

   

Id.00009

Regiments butten - Regiment knapp Nr.3

Info.00009

Id.00008

Regiments butten - Regiment knapp Nr.4

Variant 1. Messing

Info.00008

Id.00011

Regiments butten - Regiment knapp Nr.4

Variant 2. Messing

Info. 00011

 

Id.00015

Regiments butten - Regiment knapp Nr.4

Variant 3. Sølv

Info.00015

 

     
     
     

Hovedsiden