Tinn - Pewter

Pewter er 85-99% tinn tilsatt kopper,antimony og bismuth, eller 10-15% bly. Mye brukt til framstilling av bestikk.

Pewterknapper er som regel helstøpte knapper med støpekanter på baksiden. Ofte hardt tæret av tidens tann i bakken. Mest brukt på 1700 og tidlig 1800 tallet.

 

Blomster varianter

     
     

Id.00010

Krans rundt opphøyning

Garland around level.

Info.00010

 

Id.00020

Blomster-knapp Tulipan 1800-1900 tallet

Info:00020

 

 

 

 

   

Monogram /  Initials

Id. 00019

Monogram Christian 5 - Variant 1

Monograms Christian 5 - Variant 1

Info:00019

 

   

Id. 00012

Monogram Christian 7 - Variant 1

Monograms Christian 7 - Variant 1

Info. 00012

Id.00013

Monogram Christian 7 - variant 2  

Monograms Christian 7 - Variant 2

Info. 00013

00014

Monogram Christian 7 - Variant 3

Monograms Christian 7 - Variant 3

Info.00014

Id. 00017

Monogram Christian 7 - Variant 4

Monograms Christian 7 - Variant 4

Info.00017

 
   
     
     

Blomster