Seint 14/15 århundre Knapper

Knapper fra denne perioden ble ikke bare brukt til praktiske formål av feste plagg, men også rent for dekorasjon. Slike falske knappene ble sydd på ulike deler av plaggene og selv på hatter.


Mange av de gamle knappene er primitive i formen med grovt formede sløyfer . Knappene har noen ganger løkker som vises altfor stor for knappen og lang.

Late 15th/16thC buttons

Buttons from this period were not only used for the practical purposes of fastening garments but also purely for decoration. Such false buttons were sewn onto various parts of the garments and even onto hats.

Many of the old buttons are primitive in form with crudely shaped loops or shanks. The buttons sometimes have loops that appear far too large for the button and long.

Id.00016

Eldre type med stor innfesting

Old form with big loops.

Info.00016

 
   
   
   

1600 Tallet

   
   
   
   

1700 Tallet

   
   
   
   

1800 Tallet

   
   
   
   

1900 Tallet

   
   
   
   

 

 

 

Hoved side